Welkom bij de Derivatendokter

Eerste hulp bij renteswaps


Heeft u een renteswap afgesloten in het verleden? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een flinke financiële compensatie van uw bank. Zonder dat u daarvoor een klacht hoeft in te dienen of naar de rechtbank moet gaan.

Sinds 19 december 2016 is er een formele compensatieregeling voor MKB-ers met rentederivaten. Alle banken zullen die compensatieregeling naleven. In opdracht van de minister van Financiën is namelijk een ‘herstelkader’ ontwikkeld, dat voorschrijft hoe banken hun klanten moeten compenseren. Bijvoorbeeld voor het nadeel dat u heeft ondervonden van de verhoging van de rente-opslagen die de bank heeft doorgevoerd. Of voor het geval de bank een te complex gestructureerd rentederivaat heeft geadviseerd. Bovendien zit er een algemeen element in de compensatieregeling die voor nagenoeg alle MKB-ers met een renteswap relevant is. Dat is namelijk de ‘coulancevergoeding’, die kan oplopen tot maximaal € 100.000. De totale compensatie kan dus fors zijn. Maar hoe weet u of het voorstel dat u nu van de bank krijgt wel compleet is?

Als u akkoord gaat met het voorstel van de bank, kunt u daar nooit meer op terugkomen, ook niet bij een rechtbank. Hoe bent u nu verzekerd van een goed voorstel?

Derivatendokter.nl geeft u een onafhankelijke ‘second opinion’. Gedetailleerde berekeningen geven u inzicht in de compensatie waar u recht op heeft. De complexe regels van het herstelkader worden exact toegepast op uw specifieke situatie. Met deze second opinion op zak heeft u (eindelijk) voldoende feiten en informatie op zak om het gesprek met uw bank aan te gaan. Want meer inzicht geeft u meer kans op een eerlijke oplossing.

De Derivatendokter is volstrekt onafhankelijk, is deskundig op dit terrein en beschikt over professionele derivatensoftware die noodzakelijk is om dit soort berekeningen te kunnen maken.

Wie is de Derivatendokter?

Patrick van Gerwen


Derivatendokter web-2

Derivatendokter.nl is opgericht door Patrick van Gerwen van Cadension, dat uitgebreide analyses maakt bij complexe financiële situaties. Hij heeft de laatste jaren vele tientallen ondernemers geholpen hun problemen met renteswaps succesvol op te lossen. Regelmatig verschijnt Van Gerwen in de pers om als derivatenexpert te reageren op de actuele ontwikkelingen. Van Gerwen heeft regelmatig overleg met de Derivatencommissie (die het herstelkader heeft opgesteld) en kent daardoor de inhoud en achtergrond van het herstelkader tot in de details.

Als financieel expert maakt hij ook analyses en schadeberekeningen voor gespecialiseerde advocaten. Dat heeft inmiddels tot baanbrekende jurisprudentie geleid.

Eén ding is daarbij in elk geval overduidelijk gebleken: bij deze complexe producten helpt het enorm als je als klant van een bank zelf beschikt over goede inzichten en de juiste berekeningen. Want wanneer verkeerde uitgangspunten worden gebruikt, kunnen de uitkomsten stevig afwijken. Met die kennis en ervaring heeft Van Gerwen nu ook Derivatendokter.nl opgezet. Voor ondernemers die kordate afwikkeling van hun schadecompensatie willen.

Hulp nodig?

Wat kan de Derivatendokter voor u doen?


DIAGNOSE

Op basis van de beschikbare documentatie analyseren wij voor u op welke punten u compensatie mag verwachten. Met behulp van professionele software berekenen we wat de samenstelling en hoogte van die compensatie moet zijn, precies volgens de regels van het ‘herstelkader’. Eventuele verschillen met het voorstel van de bank worden direct zichtbaar.

Ook wanneer u een voorschot ontvangt van de bank, kunnen we voor u berekenen of het bedrag juist is.

BEMIDDELING

Wil u niet alleen een diagnose, maar ook deskundige assistentie van uw Derivatendokter in de afwikkeling van de compensatie? Dat kan. U heeft dan direct een ‘second opinion’ bij de hand. Indien gewenst, kunnen wij namens u het contact met de bank onderhouden, benodigde documenten toesturen en opvragen bij de bank. Wij nemen zoveel mogelijk werk uit handen en zorgen  voor een correcte en zorgvuldige afwikkeling, zodat u de compensatie krijgt waar u recht op heeft.

RECHTSGANG

Als de compensatie volgens het ‘herstelkader’ niet alle geleden schade dekt, kunt u een klacht indienen bij het speciale loket bij Kifid, de financiële ombudsman die deze zaken behandelt. Dit traject kunnen wij helemaal voor u begeleiden en beheren. Als u besluit om uw zaak juist voor te leggen aan de rechter, kan de Derivatendokter u in contact brengen met gespecialiseerde advocaten die hebben bewezen succesvol te zijn op dit terrein.

stethoscoop_sprague_rood

Telefonisch spreekuur

Maak nu een afspraak met de Derivatendokter

Hoe werkt het

Duidelijk, deskundig en praktisch. Dat is de manier waarop Derivatendokter.nl u van een second opinion voorziet. U krijgt een duidelijk rapport dat inzicht geeft in de samenstelling van de compensatie volgens het herstelkader:

 • Analyse of u in aanmerking komt voor compensatie volgens het herstelkader
 • Berekening en uitleg van de compensatie bij ‘gestructureerde rentederivaten’, zoals Super Collars (Rabobank), Cap met Knock-In Floor (ABN AMRO) en Zero Cost Knock-In Collars (ING)
 • Analyse van eventuele afwijkingen tussen de lening en het rentederivaat en berekening van de bijbehorende compensatie
 • Berekening van de ‘coulancevergoeding’ (maximaal € 100.000)
 • Berekening van de compensatie voor de verhoging van de rente-opslagen op de financiering

Om deze berekeningen te kunnen maken, hebben wij slechts beperkte informatie nodig:

 • Transactiebevestiging van de renteswap
 • Brieven van de bank met herziening van de rente-opslag
 • Kredietovereenkomst(en)

Heeft u een aanbod van de bank ontvangen met een voorschot? Neem contact met ons op; tegen een vast tarief controleren wij of het voorschot juist is berekend door de bank.

Voor dit gedetailleerde compensatierapport geven wij u vooraf een scherp, vast tarief.
Zo weet u precies waar u aan toe bent.
Neem contact op
icon3

info@derivatendokter.nl

Veel gestelde vragen

Wat is het 'herstelkader'?

De minister van Financiën heeft in maart 2016 een commissie van onafhankelijke deskundigen (de ‘derivatencommissie‘) in het leven geroepen. Omdat de banken de herbeoordelingen zelf niet goed hadden uitgevoerd en gedupeerde ondernemers dus onvoldoende compenseerden voor schade, wilde de minister dat er een standaard komt voor de compensatie van schade. Deze commissie heeft daarvoor regels opgesteld en dat wordt het ‘herstelkader’ genoemd. Op 19 december 2016 is het definitieve compensatiestelsel gepubliceerd. Aan de hand van dit 118 pagina’s tellend document moeten álle rentederivaten van ‘niet-professionele’ MKB’ers, semi-publieke instellingen en particulieren worden getoetst en gecompenseerd. Meer informatie over het herstelkader is te vinden op de website van de Derivatencommissie.

Kan ik vrijblijvend een beroep doen op het herstelkader?

Wanneer u akkoord gaat met het voorstel van de bank uit hoofde van het herstelkader, dan kunt u daarna niet meer met dezelfde klacht naar het Kifid of naar de rechtbank. Of een beroep doen op de bank voor een hogere schadevergoeding. Aanvaarding van compensatie volgens het herstelkader betekent ‘algehele en finale kwijting jegens de bank’. De zaak is dan definitief afgedaan. Het is dus belangrijk om na te gaan of het voorstel werkelijk al uw schade dekt.

Waarom zou het voorstel van de bank niet goed zijn?

 • Niet iedereen komt in aanmerking voor een compensatie volgens het herstelkader. In totaal moet op 14 aspecten worden nagegaan of een ondernemer voldoet aan de gestelde criteria. Als de bank op één van die criteria een onjuiste conclusie trekt, komt u mogelijk onterecht niet in aanmerking. Met een eigen analyse weet u wat uw positie is en kunt u de discussie met de bank aangaan als uit uw eigen analyse een andere conclusie wordt getrokken;
 • Vervolgens moet het bedrag van compensatie aan de hand van een lijst van 35 punten worden vastgesteld. De compensatie waar u recht op heeft, is dus niet zomaar op de achterkant van een sigarendoos uit te rekenen.
 • Het is niet alleen van belang dat de bank de berekeningen goed uitvoert, maar vooral ook álle punten waarop schade is ontstaan, meeneemt in de berekeningen. Het gaat al snel om grote bedragen en dus is het van belang dat geen enkel schade-aspect over het hoofd wordt gezien. Een checklist om na te gaan of de bank niet een punt is vergeten, zorgt ervoor dat u snel kunt beoordelen of het compensatievoorstel compleet is.

Wat is een Cap?

Een Cap is, net als een renteswap, een rentederivaat. Simpel gezegd is het een brandverzekering voor een te grote rentestijging. Het is een optie, waarvoor je een premie betaalt. Zie het als een verzekeringspremie. Een Cap heeft betrekking op een bepaalde hoofdsom en looptijd, net als een renteswap. Bij een Cap spreekt u vooraf een renteplafond af; stijgt de variabele rente (Euribor) boven dat niveau, dan bent u daartegen verzekerd. De te betalen Euribor in uw financiering zal dus nooit hoger zijn dan dat renteplafond. Verder is van belang dat een Cap nooit een negatieve waarde kan hebben. Daardoor is er geen sprake van een afkoopsom bij vroegtijdige beëindiging vanwege overstappen naar een andere bank of een eerder dan verwachte aflossing van uw lening.

Wat kost bemiddeling door de derivatendokter?

We geven u graag zoveel mogelijk duidelijkheid over de kosten vooraf. Het kan zijn dan niet alle aspecten van het herstelkader op uw situatie van toepassing zijn. Vanzelfsprekend zijn de kosten van een rapport dan lager voor u. In een telefonisch gesprek stellen we vast welke onderdelen van toepassing zijn, zodat wij u vooraf een vast tarief voor het rapport kunnen aanbieden. Bij bemiddeling zijn de kosten afhankelijk van het aantal gesprekken met uw bank en de kwaliteit van de voorstellen die u van uw bank krijgt. Daarom geven we u vooraf een goede inschatting van onze kosten, toegesneden op uw specifieke situatie.

Wat kan ik van de toezichthouder AFM verwachten?

Banken hebben in totaal meer dan 20.000 renteswaps aan mkb-ondernemingen verkocht. Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft onderzocht hoe die producten zijn verkocht. Conclusie: de informatievoorziening en advisering over rentederivaten schoot nogal eens tekort. Bovendien hebben banken hun klantendossiers niet op orde. Dat is aanleiding geweest om alle banken te vragen alle verkochte rentederivaten aan het MKB onder de loep te nemen. Ze moeten herbeoordelen of ze destijds het juiste product hebben verkocht, of dat product paste bij de situatie van de klant, maar ook beoordelen of ze de klant volledig en juist hebben geïnformeerd. Later bleek dat banken dit proces onvolledig en onjuist hebben uitgevoerd. AFM en de minister van Financiën hebben toen ingegrepen, wat uiteindelijk tot het herstelkader heeft geleid. AFM controleert nu of banken dat herstelkader goed uitvoeren. AFM staat er ook voor open om signalen van gedupeerde ondernemers te ontvangen (mail naar: mkb@afm.nl). De toezichthouder benadrukt dat ze niet optreedt als bemiddelaar en niet reageert op individuele gevallen.

Kan ik bij Kifid terecht met mijn klacht?

Bij Kifid is een speciaal loket ingericht voor MKB-ondernemers met rentederivaten. Dit kan interessant zijn, wanneer de compensatie volgens het herstelkader een (groot) deel van uw schade niet dekt. Dit speciale loket is helaas niet toegankelijk voor álle mkb-ers. Wanneer u geen ondernemer bent, maar consument, dan kunt ook terecht bij het Kifid. Meer informatie hierover leest u op de website van het klachteninstituut zelf: https://www.kifid.nl/rentederivaten/veelgestelde-vragen

Hoe weet ik of het aangeboden voorschot klopt?

De meeste banken versturen deze periode brieven naar hun klanten waarin zij een voorschot aanbieden. Door de grote vertraging bij banken willen zij op deze manier hun klanten tegemoet komen. Dit voorschot is gebaseerd op één van de vier onderdelen van de compensatie volgens het Herstelkader, wat volgens strakke regels berekend dient te worden. Wij kunnen ook alleen voor dit specifieke onderdeel een controleberekening voor u maken.

Nu een voorschot, en dan?

Het voorschot dat u ontvangt, is niet meer dan een eerste tegemoetkoming. Vervolgens berekent de bank uw totale compensatie op alle vier onderdelen van het Herstelkader. U kunt dus nog een (flinke) aanvullende compensatie ontvangen. Doordat de banken steeds vertraging oplopen, vanwege de complexiteit van de berekeningen, worden de definitieve voorstellen waarschijnlijk pas in de loop van 2018 toegestuurd. Sommige banken, zoals Deutsche Bank, versturen nu al definitieve voorstellen.


Telefonisch spreekuur

Maak nu een afspraak
Derivatendokter web-17

Sonja Koning


U kunt ons natuurlijk altijd
mailen op:
info@derivatendokter.nl